Schenken & Erven

Schenken

Ingeval van schenking moet de ontvanger schenkbelasting betalen. Soms geldt echter een vrijstelling, die voor kinderen hoger is dan voor andere personen. Giften, waarvan is sprake als u weleens geld of goederen aan een goed doel of een instelling geeft, kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Hoeveel schenkbelasting u moet betalen, hangt af van de waarde van de schenking. Voor het vaststellen van die waarde gelden een aantal regels.

Erven

Bij erfenissen  heeft men te maken met de erfbelasting, waarbij in bepaalde gevallen een vrijstelling kan worden verkregen. Indien u een erfenis nalaat kunt u dat tijdens uw leven met een testament of een schenking regelen. Zonder testament bepaalt het erfrecht wie uw erfenis krijgt.

Wilt u meer weten over hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken. Dit kan via ons contacformulier, per telefoon (020-26 109 26) of stuurt u een e-mail naar info@taxshop.nl