Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting wordt geheven over de verkrijging van zowel het juridische als het economische eigendom van onroerend goed (bijvoorbeeld grond en huizen) gelegen in Nederland. In de meeste gevallen wordt een akte opgemaakt bij de overdracht van het onroerend goed door een notaris, die de verschuldigde belasting in rekening brengt en afdraagt aan de belastingdienst.

De belasting wordt berekend tegen een percentage van 6% over de reële marktwaarde van het onroerend goed (of, indien hoger, de verkoopprijs) en wordt betaald door de verkrijger. Overdracht van aandelen van een entiteit met 70% of meer activa bestaande uit Nederlands onroerend goed waarbij de overnemende partij samen met verbonden partijen een belang van een derde of meer in de entiteit verkrijgt kan ook worden onderworpen aan de overdrachtsbelasting. De wet voorziet hierbij in bepaalde uitzonderingen, in het bijzonder met betrekking tot fusies en andere reorganisaties of transacties tussen verbonden ondernemingen.