Non-profit

Ook non-profitinstellingen in de vorm van stichtingen, verenigingen en soortgelijke instellingen, kunnen te maken krijgen met belastingheffing. De onderwerpen waarmee wij u graag van dienst zijn:

Vennootschapsbelasting
In tegenstelling tot bijvoorbeeld een BV of een NV, is een stichting, vereniging of soortgelijke instelling slechts verplicht aangifte vennootschapsbelasting te doen indien sprake is van een onderneming en een activiteit wordt ontplooid waarmee wordt geconcurreerd met ondernemers. Enkele voorbeelden van dergelijke beperkt belastingplichtigen zijn sportclubs en organisatoren van sportevenementen, algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) maar ook culturele  en kerkelijke instellingen. Of in uw geval sprake is van een onderneming, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Indien sprake is van vennootschapsbelastingplicht, dan komt de instelling wellicht in aanmerking voor vrijstelling, aftrek van fictieve personeelskosten (voor ANBI’s en SBBI’s) of aftrek voor kenbaar fondswervende activiteiten.

BTW
Als stichting of vereniging kunt u ondernemer zijn voor de btw. Wellicht kunt u echter gebruikmaken van vrijstellingen en betaalt u mogelijk geen btw.

Schenk- en erfbelasting
Als u een gift, erfenis of subsidie krijgt of u wordt gesponsord, dan kunt u te maken krijgen met vennootschapsbelasting, btw en schenk- en erfbelasting.

Kansspelbelasting

Kansspelbelasting kan aan de orde zijn ingeval van een bingoavond, een verloting, een prijsvraag of een ander kansspel.

APV
Van een APV (afgezonderd particulier vermogen) kan sprake zijn indien een natuurlijk persoon vermogen inbrengt in een stichting / vereniging die een particulier doel dient.

Goede doelen

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s) zijn onderworpen aan speciale belastingregels.

Werknemers
Instellingen met mensen in dienst moeten aangifte loonheffingen doen en loonheffingen betalen. Ingeval van vrijwilligers kan wellicht gebruik worden gemaakt van de vrijwilligersregeling, waardoor wellicht geen loonheffingen betaald hoeven te worden.

Administratie
U moet een administratie voeren waarin de gegevens die van belang zijn voor de belastingheffing, duidelijk en overzichtelijk zijn opgenomen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Wilt u meer weten over hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken. Dit kan via ons contacformulier, per telefoon (020-26 109 26) of stuurt u een e-mail naar info@taxshop.nl