Formulieren

Formulieren (deze zijn in het Engels maar kunnen ook door onze Nederlandse clientèle worden gebruikt.

Inkomstenbelasting 2014

Inkomstenbelasting 2013

Inkomstenbelasting 2012

Inkomstenbelasting 2011

Tax Shop – formulier 30 percent regeling

Procedure aangifte inkomstenbelasting

  • Download de vragenlijst hierboven en vul deze in.
  • Onderteken de opdrachtbevestiging en stuur het hele pakket naar ons, bij voorkeur per e-mail, samen met de vereiste documentatie. Na ontvangst zullen we onze dienstverlening starten.
  • Na voltooiing van de aangifte krijgt u van ons een kopie van de aangifte en een volmacht door u te ondertekenen waarmee u aangeeft dat u ermee akkoord dat wij uw aangifte namens u elektronisch zullen indienen. We zullen het e-mailadres dat u in de vragenlijst heeft genoemd gebruiken. Onze factuur zal worden bijgesloten bij de aangifte.
  • Na ontvangst van de ondertekende volmacht en de betaling van onze rekening, zullen wij uw aangifte indienen bij de belastingdienst. Vervolgens zult u door ons worden voorzien van de meest recente versie van de aangifte per e-mail (papieren versie op verzoek).