Dividendbelasting

Een Nederlands bedrijf dat dividenden uitkeert is verplicht om dividendbelasting in te houden tegen een tarief van 15% over deze dividenden. De aandeelhouders krijgen dus slechts 85% van het uitgekeerde dividend. Behalve op dividenduitkeringen door Nederlandse bedrijven is de belasting ook van toepassing op andere soortgelijke betalingen, zoals bepaalde inkopen van eigen aandelen, liquidatie-uitkeringen et cetera, evenals betaalde rente op hybride leningen. Het geldt niet voor uitkeringen van winsten behaald door Nederlandse filialen van buitenlandse bedrijven.

In bepaalde gevallen voorziet de Nederlandse wetgeving in een vrijstelling van inhouding of verleent het verrekeningsmogelijkheden. Een vrijstelling wordt verleend aan rechtspersoonlijkheid houdende aandeelhouders indien de deelnemingsvrijstelling of deelnemingsverrekening van toepassing is (zie de sectie “deelnemingsvrijstelling”) of wanneer sprake is van betalingen binnen een fiscale eenheid. De vrijstelling geldt ook voor niet-inwoners indien de aandelen of hybride leningen worden gehouden door een vaste inrichting (filiaal) in Nederland. Aandeelhouders uit een EU-lidstaat die voldoen aan de toepasselijke voorwaarden en onder het bereik vallen van de EU-moeder-dochterrichtlijn komen ook in aanmerking voor een vrijstelling. Een vrijstelling is ook bedoeld voor beursgenoteerde vennootschappen, onder voorbehoud van de vervulling van een aantal voorwaarden met betrekking tot inkoop van eigen aandelen. Inhouding van bronbelasting kan geheel of gedeeltelijk worden verlaagd onder toepasselijke belastingverdragen.