Algemeen Belastingen

Nederland kent veel fiscale stimuleringsmaatregelen voor buitenlandse ondernemingen die hun bedrijfsvoering in Nederland of Europa opzetten. Deze fiscale stimuleringsmaatregelen hebben Nederland tot een van de meest populaire landen voor holdingmaatschappijen gemaakt. Fiscale stimuleringsmaatregelen zijn bijvoorbeeld:

  • Een royale regeling voor holdingmaatschappijen waaronder een belastingvrijstelling op vermogenswinsten uit de verkoop van bepaalde aandelenparticipaties en op dividenden uit deelnemingen;
  • Een uitgebreid fiscaal verdragennetwerk voor voorkoming van dubbele belasting, en
  • De 30%-regeling voor expats

De belangrijkste belastingen in het Nederlandse stelsel zijn de volgende:

  • Vennootschapsbelasting
  • inkomstenbelasting
  • Loonbelasting
  • Dividendbelasting
  • Omzetbelasting (BTW)
  • Overdrachtsbelasting

Hierna volgt een beschrijving van deze belastingen. Ook wordt aandacht besteed aan voorkoming van dubbele belasting en fiscale administratieve verplichtingen.