Administratie

Een goede boekhouding en salarisadministratie vormen de basis van een goed presterende onderneming. Ook dient aan bepaalde wet- en regelgeving ten behoeve van externe belanghebbenden, zoals de belastingdienst, te worden voldaan. Elke type onderneming vraagt om een eigen aanpak, waarbij hoe complexer de onderneming, hoe hoger normaliter het detailniveau.

Wij kunnen u als volgt helpen met uw boekhouding en salarisadministratie:

  • Gedeeltelijk of volledig opzetten, uitvoeren en / of herzien van de boekhouding
  • Het opstellen en indienen van de aangiftes BTW;
  • Opstellen van de jaarrekening;
  • Salarisadministratie (i.e., verstrekken van loonstroken, jaaropgaven, rapportage, journaalposten en betalingsopdrachten, het bijhouden van toepasselijke CAO’s (collectieve arbeidsovereenkomsten), het indienen van aangiftes loonheffingen et cetera);
  • Het doorlichten van uw administratie ten behoeve van meer efficiëntie en effectiviteit;
  • Aangiftesuppleties

Neemt u s.v.p. gerust contact met ons op om uw situatie en hoe we kunnen helpen te bespreken.