30% regeling

Buitenlandse werknemers met specifieke deskundigheid die werkzaam zijn in Nederland kunnen in aanmerking komen voor de zogenaamde 30 %-regeling . Deze regeling maakt het mogelijk dat een buitenlandse werknemer door zijn werkgever een belastingvrije vergoeding verkrijgt ten belope van 30 % van zijn of haar salaris indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De vergoeding is een compensatie voor de ” extraterritoriale kosten ” die samenhangen met het werken buiten het thuisland. In principe kunnen deze kosten, die gezien de hoeveelheid ermee samenhangend papierwerk belastend kunnen zijn, door de werkgever belastingvrij worden vergoed. De 30 %-regeling voorziet in een forfaittaire belastingvrije vergoeding van 30% van het salaris van de werknemer. Het resultaat hiervan is een netto loonsverhoging voor de werknemer, terwijl de totale kosten voor de werkgever inzake de werknemer hetzelfde blijven.

Er zijn eisen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de 30 %-regeling .

The Tax Shop kan u helpen met een aanvraag om een 30 % regeling voor een prijs van in totaal EUR 375,- . Deze vergoeding is inclusief het onderzoek naar de haalbaarheid van de regeling.

Neem contact met ons op als u denkt dat u in aanmerking kunt komen voor de 30% regeling. The Tax Shop kan ook een second opinion verstrekken ingeval de eerste aanvraag is geweigerd.

Indien u wilt dat wij uw verzoek om de 30%-regeling verzorgen, dan vragen wij u de volgende stappen te doorlopen:

1. Vult u s.v.p. onze 30 %-vragenlijst in (hier te downloaden), die bestaat uit 2 delen :

  • Vragenlijst  in te vullen door de werknemer. De vereiste documenten worden aangegeven in het formulier.
  • Volmacht ter vertegenwoordiging, te worden ingevuld en ondertekend door zowel de werknemer als de werkgever.

2. Wij zullen het verzoek indienen indien we verwachten dat een positieve beschikking zal worden verleend, waarbij we waar nodig zullen communiceren met de werkgever, werknemer en de Nederlandse belastingdienst.

3 . Indien een beschikking wordt verstrekt door de belastingdienst zullen we deze beoordelen en een kopie ervan aan zowel de werknemer als aan de werkgever verstrekken.

Contact

Wilt u meer weten over hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken. Dit kan via ons contacformulier, per telefoon (020-26 109 26) of stuurt u een e-mail naar info@taxshop.nl