30% regeling

Buitenlandse werknemers met specifieke expertise die in Nederland werken, kunnen in aanmerking komen voor de zogenaamde 30%-regeling. Deze regeling maakt het mogelijk dat een werkgever de werknemer een belastingvrije vergoeding van 30% van het salaris verstrekt als aan bepaalde vereisten wordt voldaan. Hierdoor stijgt het nettoloon van de werknemer terwijl de totale kosten van de werkgever ten aanzien van de werknemer gelijk blijven.

De vergoeding is een vergoeding voor “extraterritoriale kosten” van het werken buiten het thuisland. In principe zou de werkgever dergelijke kosten belastingvrij kunnen vergoeden. Gezien de hoeveelheid papierwerk kan dat natuurlijk lastig zijn. De 30%-regeling voorziet in een forfaitaire belastingvrije vergoeding van 30% van het loon van de werknemer.

De 30%-regeling voorziet bovendien in een uitzondering op het aangeven van spaargeld en beleggingen in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting van de werknemer. Ook kunnen de houder van de ruling en de partner van de houder eenvoudig een buitenlands rijbewijs “omwisselen” in een Nederlands rijbewijs (dus het is niet nodig om te slagen voor rijexamens).

In aanmerking komen voor de 30%-regeling buitenlandse werknemers met specifieke expertise en als aan bepaalde eisen wordt voldaan. Deze omvatten:

  • Het belaste deel van het brutoloon moet minstens 39.647 euro per jaar bedragen (tarief 2022). Voor een migrant jonger dan 30 jaar geldt een ondergrens van EUR 30.001 (tarief 2022) als het diploma van de persoon naar Nederlandse maatstaven als master (wetenschappelijk onderwijs) kan worden aangemerkt.
  • De werknemer heeft op een afstand van meer dan 150 km van de Nederlandse grenzen (Europees deel) gewoond. Dat voor een periode van meer dan 16 maanden binnen de 24 maanden voor de eerste dag van de Nederlandse tewerkstelling.

Hoe wissel je je buitenlandse rijbewijs in voor een Nederlands rijbewijs?

Na ontvangst van uw 30%-regeling kunt u eerst een medische verklaring aanvragen bij het CBR. Of het gemeentehuis, maar het CBR is normaal gesproken sneller. Maak na het verkrijgen van de medische verklaring een afspraak met uw gemeentehuis om een Nederlands rijbewijs aan te vragen. Neem daar de medische verklaring, een kopie van uw 30%-ruling en uw buitenlandse en nog geldige rijbewijs mee. Uw buitenlandse rijbewijs wordt u afgenomen.

Hoe wij u kunnen helpen om uw 30%-regeling te verkrijgen

Wij kunnen u helpen bij een 30% ruling aanvraag voor een totale vergoeding van  € 475. Deze vergoeding omvat beperkt onderzoek naar uw geschiktheid en de aanvraag zelf. Neem contact met ons op als u denkt dat u in aanmerking komt voor deze regeling. We kunnen u ook een second opinion geven voor het geval uw eerste aanvraag werd geweigerd.

Indien u wenst dat wij uw verzoek in behandeling nemen verzoeken wij u de volgende stappen te nemen:

  1. Invullen van onze 30% vragenlijst, die bestaat uit 2 delen:
  • Klantvragenlijst, die de medewerker moet invullen. De vereiste documenten worden in het formulier aangegeven.
  • Volmacht, die zowel de werknemer als de werkgever moeten invullen en ondertekenen.
  1. We zullen het verzoek indienen als we verwachten dat de ruling zal worden toegekend en communiceren met de werkgever, werknemer en de Nederlandse belastingdienst waar van toepassing.
  2. We zullen de uitspraak (indien toegekend) controleren en doorsturen naar de werkgever met een kopie naar de werknemer.

Neem gerust contact met ons op om uw situatie te bespreken.